- Startpost

- Ändpost

- Genomflödespost

- Ventil

- Ventilöppnare